Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia G4 Sport Club?
Pobierz deklarację członkowską:
Deklarację w WORD znajdziesz: kliknij tutaj...
Deklarację w PDF znajdziesz: kliknij tutaj...

WAŻNE: Zgodnie z prowadzoną polityką ochrony danych przez Stowarzyszenie G4 Sport Club deklaracja wstąpienia w poczet Członków musi być wypełniona i podpisana z obydwu stron.
Po wpisaniu swoich danych osobowych, należy zebrać podpisy 2 członków rekomendujących – działaczy Stowarzyszenia G4 Sport Club o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim. Jeżeli ich nie znamy, należy przyjść na Klubu G4 . Po rozmowie uzyskamy wymagane rekomendacje.

Deklarację członkowską przekazujemy Kierownikowi Biura G4 Sport Club lub wypełniamy elektronicznie na stronie.
W ustalonym z Kierownikiem Biura terminie odbieramy legitymację członkowską, jednocześnie opłacając składkę członkowską na dany rok kalendarzowy.
Składka członkowska od 01.01.2019 roku wynosi 100 PLN.
Dla uczniów i studentów (do 26 roku życia), emerytów i rencistów 50 PLN.
Sędziowie sportowi będący członkami G4 Sport Club w ramach składki otrzymają licencje bez dodatkowych opłat.
Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć zgodę rodziców lub opiekunów.
Konto bankowe do wpłat składek:
Santander Bank
71 1090 2369 0000 0001 4170 8469